Predavači

Kibernetička sigurnost
mr.sc. Marinko Žagar
TVZ

Viši predavač na TVZ-u u Zagrebu, sa višegodišnjim iskustvom u području IS, upravljanju velikim i složenim informatičkim timovima i projektima te izvođenju nastave na visokim učilištima. Radio je kao voditelj službe informatike u ŠK, direktor sektora razvoja i integracije aplikativnih rješenja u Combisu te izvršni direktor u INsig2. Na TVZ na kojem osim nastavnih aktivnosti iz domene IS i projektiranja IS radi kao voditelj inicijalne akreditacije novog specijalističkog studijskog programa Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike. Objavio je više stručnih i znanstvenih radova iz područja informacijske sigurnosti i projektiranja i razvoja informacijskih sustava.

mr.sc. Marinko Žagar
TVZ
Implementacija digitalnog laboratorija za obuku, obrazovanje i istraživanje
dr.sc. Damir Delija
TVZ

Damir Delija je viši predavač na TVZ, s dugim iskustvom u digitalnoj forenzici i računalnoj sigurnosti. Specijaliziran je za Guidance Enterprise i EnCase softver, UNIX te mrežnu forenziku. Također i trener sa širokim znanjem o Guidance paleti proizvoda za digitalnu forenziku (Cyber Security, eDiscovery, Enterprise, FIM). Posjeduje EnCe i UFED certifikate, certifikate za cyber sigurnosti, eDiscovery, EnScript, i razne druge Guidance Software proizvode. Damir je održao razne treninge za različita tijela za provedbu zakona i druge tehničke stranke. Posjeduje doktorat iz elektrotehnike, te je svestran trener i stručnjak. Trenutno je angažiran kao predavač na Visokom učilištu Algebra i VSITE u Zagrebu.

dr.sc. Damir Delija
TVZ
Izazovi sigurnosti kod industrijskih kontrolnih sustava
Vlatko Košturnjak
Diverto

Je CTO u Divertu gdje pomaže korisnicima doseći željenu sigurnosnu razinu. Jednako voli razbijati i graditi Informacijsku sigurnost što najviše zavisi o potrebama odnosno dnevnom/noćnom vremenu. Osim sigurnosti, njegova strast je softver slobodnog odnosno otvorenog koda, koji služi u sigurnosne svrhe poput Open VAS-a Nmapa i Metasploita, gdje je njegov doprinos izuzetno velik.

Vlatko Košturnjak
Diverto
Kibernetička sigurnost u big data okruženju
Aleksandar Tunjić
Developer

Big Data okruženje - uglavnom otvorenog koda, brzo se razvija i mijenja, te predstavlja izazov u smislu dizajna, implementacije i sigurnosti. Neke posebnosti otkrio iz iskustva, na nekima upravo radi, a neke će tek otkriti. Aleksandar dolazi iz tvrtke Multicom i ima nešto (manjeg) iskustva s Hortonworks i (većeg) s Cloudera Big Data platformom.

Aleksandar Tunjić
Developer
Tehnike sigurnog programiranja
v. pred. Aleksander Radovan, dipl. inž.
TVZ

Radi kao voditelj Java tima u tvrtki King ICT d.o.o., a osim toga radi kao viši predavač na nekoliko visokih učilišta u Zagrebu i okolici. Trenutno završava i doktorski studij na FER u Zagrebu. Ima više od 15 godina radnog iskustva kod implementacije kompleksnih projekata na nacionalnoj razini temeljenih na Java platformi te više od 13 godina iskustva kao predavač. Položio je Oracle Certified Professional te TOGAF certifikat. Vrlo često sudjeluje kao predavač na stručnim konferencijama s kolegama i studentima u Hrvatskoj i inozemstvu vezanim za programiranje, umjetnu inteligenciju i podučavanje programiranja mlađih generacija.

v. pred. Aleksander Radovan, dipl. inž.
TVZ
IoT, prijetnja?
dr.sc. Davor Cafuta
TVZ

Profesor visoke škole na TVZ gdje obnaša dužnost voditelja redovnog preddiplomskog stručnog studija računarstva. Završio je diplomski studij na FER na temu izrade ugrađenog sustava. Doktorirao je na FER-u na temu otkrivanja mreža kompromitiranih računala – Botnet. Tijekom obrazovanja stekao je certifikate Cisco CCNA i Linux Professional Institute instruktora. Ovlašteni je sudski vještak za elektrotehniku, informatiku, telekomunikacije i računastvo. Kratko je radio u Elektri Zagreb, Infosistemu i na Kineziološkom fakultetu na administriranju UNIX poslužitelja. Objavio je preko 10-tak stručnih i znanstvenih članaka te nekoliko članaka iz računalne sigurnosti.

dr.sc. Davor Cafuta
TVZ
Igor Mamuzić
SENIOR NETWORK ENGINEER

Mrežni inženjer sa 18 godina iskustva kroz sudjelovanje na značajnijim projektima iz domene mrežne sigurnosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Također, dugi niz godina predavač na Cisco akademiji koja djeluje u sklopu Tehničkog Veleučilišta Zagreb, te autor nekoliko edukacija vezanih uz računalne mreže i sigurnost.

Igor Mamuzić
SENIOR NETWORK ENGINEER
dipl. inž. Goran Sirovatka, predavač
TVZ

Bio je urednik za izradu obrazovnih računalnih programa u izdavačkoj kući Naprijed, a potom urednik matematika, tehnike i prirodoslovlja, i pomoćnik glavne urednice Šk za područje prirodoslovlja. Bio je ravnatelj NCVVO i proveo prvu državnu maturu u RH. Održao veliki broj seminara i treninga u području informacijskih tehnologija i uporabe računala u tvrtkama i ustanovama. Predavao je na Vojnom učilištu, Filozofskom fakultetu, Učiteljskom fakultetu. Danas drži nastavu na TVZ-u, predaje matematičke modele informacijske sigurnosti, primijenjenu kriptografiju i druge prirodoslovne predmete. Također predaje na Veleučilištu Velika Gorica. Certificirani je trener za obrazovanje odraslih (ASOO). Autor je više članaka u području tehničkih znanosti, andragogije, kao i koautor knjiga. Sudjelovao je europskim projektima kao stručnjak i kao administrator u području izrade Standarda zanimanja Standarda kvalifikacije. Suautor je dva akreditirana diplomska studijska programa.

dipl. inž. Goran Sirovatka, predavač
TVZ